Za medije

Sve informacije o IT tržištu rada, najtraženijim i deficitarnim pozicijama, rezultatima istraživanja, možete potražiti od našeg sektora za odnose sa javnošću.

Miloš Turinski

Miloš Turinski

Menadžer za odnose sa javnošću

+381 (0)11/7150-195

+381 (0)64/86858-26