Kolike su IT plate?

Istraži plate po radnoj poziciji, lokaciji i senioritetu i saznaj svoj potencijal zarade.

Grad
Kompanija

Plate sa pouzdanom procenom

Software Developer (Niš)

77 plata

1.262 - 1.595

interval prosečne plate

283min.
1.230medijana
1.429prosek
3.690max.

BI Developer (Beograd)

25 plata

992 - 1.481

interval prosečne plate

500min.
1.107medijana
1.236prosek
2.952max.

Senior Software Developer (Beograd)

170 plata

2.451 - 2.773

interval prosečne plate

573min.
2.460medijana
2.612prosek
10.200max.

Junior Software Engineer (Beograd)

115 plata

1.183 - 1.348

interval prosečne plate

509min.
1.272medijana
1.265prosek
3.060max.

Medior QA Specialist (Beograd)

78 plata

1.129 - 1.324

interval prosečne plate

492min.
1.224medijana
1.227prosek
2.200max.

IT Technician

40 plata

601 - 690

interval prosečne plate

408min.
659medijana
645prosek
1.166max.

Medior Test Engineer

42 plate

1.251 - 1.482

interval prosečne plate

484min.
1.353medijana
1.367prosek
2.200max.

Junior Business Analyst

27 plata

845 - 1.022

interval prosečne plate

427min.
969medijana
933prosek
1.356max.

Medior Software Developer

453 plate

1.578 - 1.687

interval prosečne plate

510min.
1.560medijana
1.632prosek
4.200max.

Česta pitanja

Pouzdana procena plate je interval u okviru koga možemo sa sigurnošću tvrditi da se nalazi prosečna plata, na osnovu dovoljno velikog uzorka unosa korisnika. Mesečne zarade za određenu poziciju, senioritet, grad i kompaniju izražene su u evrima, isključujući promenljivu nadoknadu poput bonusa.

4133 plate na helloworld.rs

Unesi anonimno platu

Doprinesi i ti transparentnosti plata u IT industriji!