06.06.2023. ·
2 min

Privlačenje zaposlenih - najveći izazov IT kompanija

Privlačenje zaposlenih - najveći izazov IT kompanija

Prema  istraživanju sprovedenom februara ove godine Puls HR zajednice, najveći izazov za IT kompanije u protekle dve godine bio je privlačenje IT kandidata, što je istaklo 61% ispitanika. Takođe, kompanije su puno pažnje posvetile i rešavanju organizacionih izazova, praćenju trendova i uvođenju benefita, kao i zadržavanju postojećih zaposlenih.

Istraživanje je pokazalo da male kompanije teže prate trendove i uvode benefite,  srednje kompanije se bore kako da privuku kandidate, a velike kako da zadrže zaposlene.

Outsource kompanije muku muče da zadrže zaposlene, pa je čak 40% njih istaklo ovaj problem, dok su organizacioni izazovi dominantni kod firmi koje imaju sopstveni proizvod.

Remote pozicije u padu

U pogledu fleksibilnosti rada, čak 94% ispitanika je izjavilo da njihove kompanije pružaju određenu fleksibilnost. Najveći broj njih dopušta zaposlenima da sami odluče da li će raditi od kuće ili iz kancelarije (45%), a ovaj trend se najviše primećuje kod outsource kompanija (65% slučajeva). Srednje velike kompanije pokazuju veću fleksibilnost u pogledu rada od kuće u odnosu na male i velike kompanije.

Ono što možemo videti na sajtu HelloWorld.rs, jeste da je značajno zabeležen pad broja oglasa za remote pozicije. U prvom kvartalu ove godine, udeo oglasa za rad od kuće se smanjivao postepeno: u januaru je iznosio 24%, u februaru 23%, u martu 20%, a u aprilu 18%. U poređenju s prethodnom godinom, kada je broj remote oglasa konstantno bio veći od 25%.

Employer brending kao ključ uspeha pri zapošljavanju

Pored toga, sprovedeno istraživanje je pokazalo da 35% ispitanika izjavljuje da je stopa zadržavanja u njihovim kompanijama veća od 90%. Međutim, važno je naglasiti da 22% ispitanika ankete nije bilo upoznato sa stopom zadržavanja zaposlenih. Takođe, primećujemo da je stopa zadržavanja veća u manjim kompanijama i onima koje imaju sopstveni proizvod.

Što se tiče stope fluktuacije zaposlenih, najveći broj ispitanika 39% je naveo da je ona ispod 10%. Slično kao i kod stope zadržavanja, iznenađuje činjenica da 20% ispitanika nije znalo odgovor na ovo pitanje. Zanimljivo je da  veće kompanije beleže i veću stopu otkaza zaposlenih, suprotno očekivanjima. Takođe, kompanije sa svojim proizvodom imaju nižu stopu fluktuacije od outsource kompanija.

Koliko je Employer Branding bitan u privlačenju kadrova u IT industriji pokazuje i podatak da se značajan broj kompanija fokusira na izgradnju svoje Employer Branding strategije. Od ispitanika, 22% već ima definisanu strategiju, dok je 55% u procesu razrade. Posebno je primetno da srednje, velike i outsource kompanije pokazuju veći interes za ovu temu. Takođe, istraživanje je otkrilo da 27% ispitanika već ima razvijen Employee Value Proposition (EVP), dok se u 42% slučajeva EVP još uvek razvija.

Kao jedan od velikih problema kandidati često navode nedostatak povratne informacije nakon konkurisanja za posao.

Pa ipak ovo istraživanje pokazuje da čak 74% ispitanika odgovara da uvek pruža povratnu informaciju nakon konkurisanja i to svim kandidatima. Ova praksa omogućava da se zainteresovanima za rad u kompaniji pruži jasan uvid u proces selekcije i da se održi pozitivna reputacija kompanije među potencijalnim talentima.

Oceni tekst

5
6 glasova
Da ti ništa ne promakne

Ako želiš da ti stvarno ništa ne promakne, prijavi se jer šaljemo newsletter svake dve nedelje.

Marko Vučetić Marko Vučetić

Saradnik za odnose sa javnošću na sajtu HelloWorld.rs Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Nišu, gde je pisao naučne radove iz oblasti energetike, a sada piše PR tekstove i išao bi na TV gostovanja 24/7. Najveći lokal patriota u timu koji obožava svoju Kuršumliju i kaže da "Mladi menjaju sve(t)", što poslednjih godina kao aktivista u praksi stvarno i primenjuje.

1 komentar

Bane Bane 07.06.2023.
4
0

Što bi privlačenje zaposlenih bio problem? Dajte veće plate, eto ih zaposleni.

Iz ove kategorije

Svi članci sa Bloga