O kompaniji
77
Iskustva
39
Plate
Poslovi
Continental logo

Continental

4.2
10.10.2022.

Dizajniranje displeja

Helloworld

Korisničko iskustvo „počinje“ momenta kad otvorite vrata automobila i sednete u njega. Jedna od prvih stvari koju ćete zapaziti je displej koji se nalazi ispred vas. Savremeni trend ovakvih uređaja je da će uskoro zauzimati skoro čitav prostor – od rama do rama automobila. Upravo na jednom takvom displeju radi i odeljenje mašinskih inženjera R&D centra, što odmah poziva na jako važno pitanje i kompleksan zadatak - kako dizajnirati displej sa ciljem da se uklopi u kabinu, a da pritom i zadovolji traženi kvalitet?

Kako se započinje projekat?

Ideja za dizajn samog displeja dolazi od mušterija, a naš zadatak je da jedan takav koncept omogućimo. Savremeno doba uslovljava i savremene trendove, tako da nije iznenađujuće da klijenti, odnosno neki od najvećih proizvođači automobila, često imaju stroge i inovativne zahteve po pitanju dizajna i kvaliteta proizvoda. Tu nastupamo mi - mašinski inženjeri, koji se uvek trudimo da ispunimo zahteve musterija kao i interne zahteve koji definišu kvalitet proizvoda. Kako bismo to ispunili imamo mnoštvo softvera koji nam služe za dizajn. Ipak, CATIA V5 je onaj koji najčešće koristimo, kako je jedan od najkvalitetnijih softvera u automobilskoj industriji. Posredstvom datog softvera, mi dizajniramo delove displeja ali i proveravamo različite parametre kako bismo obezbedili kvalitetan dizajn, a samim tim ispunili očekivanja klijenata ali i korisnika.

Kako se testiraju uzorci?

Nakon što napravimo prvi koncept dizajna, isti se mora proveriti da li može da izdrži sile kojim će taj konkretan deo biti opterećen. Za te potrebe se služimo FEA analizom, odnosno Finite Element Analisys, koja će na osnovu ulaznih podataka koje dajemo pokazati delove koncepta koji su opterećeni i gde će se javiti naponi stvarnog proizvoda. Nakon toga, a pre izrade prototipa, iterativno ažuziramo dizajn na osnovu dobijenih rezultata kako bismo osigurali kvalitet posredstvom ovakih provera i optimizacija. Proizvod za koji možemo tvrditi da sada adekvatan nazivamo prototipom, a praksa nam je da ga štampano na 3D štampačima u našim kancelarijama kako bismo mogli i uživo pogledati rađenu komponentu. Ipak, vredi napomenuti da postoji više vrsti koncepata, ali istaćićemo dve generalne grupacije: koncept koji je samo „vizuelni“, odnosno za koji je potrebno ustanoviti samo fizički izgled displeja; ali, postoji i onaj složeniji koji je usmeren više ka serijskoj prozivodnji. U pitanju je funkcionalni koncept. Naravno, sve gore spomenuto je deo naših simulacija i inicijalne faze dizajniranja – sledeće faze se ogledaju u tome dobijene delove testirati u realnim uslovima. Naše kolege iz odeljenja za testiranje i kvalitet proizvoda poseduju savremene uređaje, kao i prostore koji su opremljene tako da ispunjavaju sve zahteve koje automobilska industrija nalaže – a u kojoj je, kao što znate, kvalitet na prvom mestu.

Da li postoji kreativnost u dizajnu u autmobilskoj industriji?

Kreativno se ogleda u tome što stvarate, kao i tome što ste prepušteni mogućnostima CAD-a, gde se možete, praktično rečeno „igrati“ i prepustiti mašti na volju ka nalaženju najboljih i inovativnijih rešenja. Uvek možete dorađivati, prepravaljati model, pokazati drugim kolegama i ući u duboke diskusije, što je česta pojava rad u interdisciplinarnom i internacionalnom okruženju, ali i toga da se proizvodnja vaših rešenja dešava samo par kilometara od vas! Ipak, važno je znati da CAD sistem služi za 3D dizajn proizvoda, ali i za izradu tehničke dokumentacije kroz koju se 3D dizajn koji je napravljen „oživljava“, odnosno kroz proračun tolerancija ali i funkcionalnosti definiše. Na osnovu komponenti koje dobijemo kasnije iz CAD programa, iste možemo premeriti posebnim tehnologijama i videti da li zaista ispunjava sve ono što smo definisali na dokumentaciji. Na taj način osiguravamo vezu izmedju 3D-a modela, tehničke dokumentacije, proračuna tolerancija i stvarne komponente i celog proizvoda kako bi se baš to rešenje moglo poslati dalje, na serijsku proizvodnju.

Dobar dizajn podrazumeva i dobar materijal!

U zavisnosti od zahteva poručioca projekta, ali i internih zahteva, definišu se materijali koji mogu da se koriste, i to prema nizu kriterijuma – zaštita životne sredine, targetiranog tržišta krajnjeg vozila, načina upotrebe vozila i slično! Iz aspekta mašinskog inženjerstva, izbor materijala proizilazi iz svega prethodno navedenog takođe. Prema tome, nakon što napravimo koncept, nakon što dobijemo rezultate niza parametara, FEA analize i slično, pristupa se razmatranju kako bi dizajn mogao da se unapredi. Jedan od načina da se reši ovaj izazov jeste i izbor drugačije vrste materijala. Svaki materijal ima takođe niz poznatih primena, paramtera poput habanja, toplotne provodnosti, sklonosti ka degradaciji i slično. Jasno je da takav izbor je vrlo kompleksan posao - zahteva mnogo truda, poznavanje materijala i niza analiza, ali to je sve u mogućnosti mašinskih inženjera.

Koji su savremeni trendovi u dizajnu displeja?

Trendovi koje mi primećujemo jeste da displeji postaju sve veći i veći. To možete videti i na primeru automobila samo ako se vratite deset godina unazad. Sve je počelo tako što je displej prvo služio kao navigacioni sistem, ali trend u smeru boljeg iskustva kako bi se proizvođači izdvajali – pojavila se multimedia, povezanost sa telefonom, sistemi na dodir, mogućnosti gledanja filmova, vremenske prognoze, umrežavanje sa drugim automobilima, sistemima i slično.

Kako Continental ostaje lider na tržištu displeja?

Posredstvom neverovatnih veština naših inženjera, iza čega stoje mnogi treninzi i deljenja znanja, ali i saradnje saradnju sa kolegama iz drugih odeljenja poput Hardware, Software, Testing, Sample shop, Quality, System Engineering, Display Technology, Production i slično, mi nastavljamo da ispunjavamo sve ove zahteve i da držimo korak sa novim zahtevima korisnika i proizvođača.

Autor: Nikola Ćirković

Posetite profil kompanije Continental.

Galerija