Postavi pitanje drugim posetiocima ili ostavi komentar

Prodyna

The name PRODYNA stands for PROfessional and DYNAmic. Although most people think and act in the time unit “project”, the path to long term success is m…(više)

Utisci o radu u kompaniji


6 osoba je preporučilo ovu kompaniju

Pozitivni utisci o kompaniji

Pozitivna radna atmosfera, raznovrsni projekti, jasno definisani planovi za usavršavanje, mogućnost učenja i dobijanja sertifikata, internacionalno iskustvo, adekvatna finansijska…

Negativni utisci o kompaniji

Pošto se rade uglavnom enterprise-level aplikacije, rad sa starijim Java tehnologijama je neminovan, jer je to diktirano od strane klijenta i njihovog enterprise okruženja.

Uspešno
Neuspešno urađena operacija