O kompaniji
5
Iskustva
6
Plate
Poslovi
EPTI logo

EPTI

3

O nama

Korišćenje distribuiranih timova za izgradnju, ulaganje u i globalnu transformaciju ideja. Izvođač poduhvata koji pravi kompanije budućnosti.