O kompaniji
2
Iskustva
1
Plate
Poslovi
BUS Computers d.o.o. Kikinda logo

BUS Computers d.o.o. Kikinda

Oceni kompaniju

O nama

BUS Computers je preduzeće u privatnom vlasništvu osnovano 1998. godine u Kikindi, a kao privredno društvo postoji od 2001 godine. Osnovne delatnosti su informatički inženjering, programiranje i distribucija računarske opreme.

Sedište preduzeća je u Kikindi, a poslovni ogranci su u Novom Sadu, Subotici i Zrenjaninu, s tim da svaki poseduje maloprodaju, veleprodaju i servis. BUS Computers poseduje poslovni prostor u svom vlasništvu zajedno sa pratećom infrastrukturom i logistikom. Zaposleno je 40 radnika, među kojima je veći broj diplomiranih inženjera, inženjera informatike, sertifikovanih servisera i stručnih komercijalista.

Prvu celinu predstavlja komercijalna služba koja obavlja uvoz i distribuciju IT komponenti za proizvodnju računara, perifernih uređaja i prateće opreme. Opremom snabdevamo veliki broj sistem-integratora i prodavnica računara, kao i pravna i fizička lica u okruženju. U skoro svakom gradu u Srbiji imamo poslovne partnere - lokalne kompanije koje su među najuglednijim u svojoj sredini. Komercijalnu službu upotpunjuju 4 maloprodajna objekta i prodaja putem interneta.

Drugu celinu predstavlja realizovanje integralnih informacionih sistema kod krajnjih korisnika. To podrazumeva izradu projekata, instalaciju hardvera, instalaciju računarskih mreža, definisanje i izradu sistema za obezbeđenje objekata, i servisnu podršku. Projekte implementacije kompleksnih računarskih mreža su nam poverile brojne institucije i preduzeća.

Treću celinu predstavlja izrada softvera za poslovanje trgovačkih, proizvodnih i uslužnih preduzeća i ostalih vrsta pravnih subjekata sa specifičnim zahtevima. U toku je razvoj programskih sadržaja za ustanove zdravstva, obrazovanja i ostala javna preduzeća. Bogata referentna lista korisnika kojima održavamo softver po ugovoru i onih koji su ga trajno otkupili ukazuje na značajan udeo ove celine u celokupnom poslovanju. Poseban napredak je poslednjih godina postignut na razvoju web aplikacija, mobilnih aplikacija i web dizajnu namenskih internet prezentacija i e-commerce rešenja.

APR

Broj zaposlenih

Profit i prihod

Kontakt