O kompaniji
3
Iskustva
2
Plate
1
Poslovi
Addiko Bank a.d. Beograd logo

Addiko Bank a.d. Beograd

4

O nama

Addiko Group je bankarska grupacija specijalizovana za poslove sa stanovništvom i mala i srednja preduzeća u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi.

Addiko Group se sastoji od Addiko Bank AG, licencirane “majke firme” registrovane u Beču, koja je listirana i na Bečkoj berzi, regulisanoj od strane Austrijske uprave za finansijska tržišta. Takođe, u sklopu Grupe je  šest banaka subsidijara koje su licencirane i registrovane u pet država regiona: Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina (dve banke), Srbija i Crna Gora. Addiko Grupa zajedno sa svojih šest podružnica  od 31. marta 2019. godine, pruža usluge za više od 828 hiljada klijenata u okviru CSEE, i to zahvaljujući dobro postavljenoj mreži od 197 ekspozitura i modernom digitalnom bankarstvu. Addiko Bank AG upravlja bankama supsidijarima kroz strategiju donetu na nivou Grupe, politike i kontrolu rezerve likvidnosti.

Addiko Group se repozicionirala kao specijalizovana banka za poslove sa stanovništvom i mala i srednja preduzeća, sa fokusom na rast poslovanja sa stanovništvom i kreditiranje malih i srednjih preduzeća. Banka pored usluga plaćanja (fokus područje), nudi i neosigurane lične kreditne proizvode za potrošače i kredite za obrtni kapital klijentima iz SME segmenta koji su finansirani uglavnom od depozita stanovništva. Hipotekarni poslovi, javna kreditiranja i veliki korporativni kreditni portfoliji Addiko Group (sekcije koje nisu u fokusu) su postepeno smanjivani tokom vremena, a otplate klijenata prevazilaze nove poslove koji su generisani u tim oblastima, čime se obezbeđuje likvidnost i kapital za postepeni rast u poslovanju sa stanovništvom i malih i srednjih preduzeća. Svi novi kreditni proizvodi u sektorima koji nisu u fokusu  nudiće se samo ukoliko se ukaže prilika za to.

Ovaj poslodavac odgovara na vaše prijave
Sertifikovani Poslodavac Partner 2022

Tech stack

ITIL COBIT SQL VBA Power BI Cognos BI DWH ARIS Java Jira Confluence SSAS SSRS R SPSS Power Query

Beneficije

Fleksibilno radno vreme za zaposlene u Centrali Banke (mogućnost početka rada između 7h i 10h časova)

Mogućnost rada od kuće za zaposlene u Centrali

Slobodan dan za rođendan zaposlenog, ukoliko isti pada na radni dan

Slobodan dan za polazak deteta u prvi razred osnovne škole

Slobodan dan povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3.12. odnosno prvog narednog radnog dana ukoliko isti pada na neradni dan u slučaju postojanja bilo kog stepena invaliditeta utvrđenog rešenjem Nacionalne službe za zapošljavanje koje je dostavljeno Poslodavcu

Odsustvo za zaposlene očeve (1 nedelja prilikom porođaja supruge i 2 nedelje za vreme trajanja porodiljskog odsustva supruge u prva 3 meseca) – ukupno 3 nedelje

Mogućnost učešća u planovima stimulacije za zaposlene u prodaji i godišnjim bonusima

Jubilarna nagrada

Well – being program - Rezilient Program psihološke podrške i različiti alati za ostvarivanje balansa privatnog i poslovnog života

Popust prilikom kupovine u kompaniji Gigatron i Zepter

Olakšano plaćanje putem administrativne zabrane u N sport i N Fashion radnjama

Novogodišnji poklon vaučer za decu do 10 godina

Novčana podrška/pomoć prilikom rođenja deteta

Solidarna pomoć u slučaju smrti roditelja

Kontinuirano usavršavanje i razvoj kroz rad u međunarodnom okruženju i eksterno stručno usavršavanje (Budžet za Edukaciju na nivou sektora)

Team building aktivnosti

Mentorski program

Učestvovanje na sportskim događajima (Serbia Bussines Run)

Galerija

APR

Broj Zaposlenih

Profit i Prihod

Kontakt