O kompaniji
2
Iskustva
1
Plate
8
Poslovi

O nama

Accordia Group je među seniorima na našim prostorima u razvoju softvera za podršku finansijskom sektoru. Kompanija posluje počev od 2004. godine, i od osnivanja razvojni timovi i rukovodstvo stekli su ogromno iskustvo u razvoju softvera kroz rad na raznovrsnim projektima sa klijentima, kao i kroz razvoj sopstvenih rešenja i sistema. Rešenja koja Accordia Group implementira namenjena su investicionim (hedge) fondovima, porodičnim kancelarijama (family offices) kao i kompanijama za upravljanje imovinom. Naši klijenti su kompanije koje se bave berzanskim poslovanjem pretežno na području SAD-a, ali su rešenja dovoljno univerzalna za bilo koje svetsko tržište. Kroz svoj rad Accordia Group postala je prepoznatljiva po veoma fleksibilnom radnom vremenu i odličnoj atmosferi u timovima.


Accordia Group oduvek teži tome da koristi poslednje, najaktuelnije verzije svih tehnologija i alata za razvoj softvera.

Deo inženjera radi sa Microsoft tech stack-om za potrebe klijenta: MS SQL Server, WCF, WPF, C#. Zatim, Java tech stack, takođe za potrebe klijenata: Sybase, Spring, SpringBoot, JUnit, TestNG, Maven, Gradle. Proizvodi kompanije su uglavnom web orjentisani, cross-platformski i skalabilni i baziraju se na: MS SQL Server, .Net Core (sada već .NET 6.0), Entity Framework, Angular, Node.js, nginx, Docker, Kubernetes, Azure, Azure DevOps.

Postoji i nekoliko pilot cloud-based projekata koji se oslanjaju na serverless arhitekturu na Cloudflare-u sa UI-em razvijenim uz Angular ili React/ReactNative.


Accordia takođe ima svoj proizvod Ruby:

Portfolio Management System koji podržava širok spektar investicionih instrumenata i strategija. Pruža mogućnost modelovanja bilo kog finansijskog instrumenta ili proizvoda sa kojim klijenti mogu trgovati ili u koji mogu investirati, mogućnost prilagođenog vrednovanja portfolija zajedno sa izračunavanjem izloženosti i rizika, kao i mogućnost simulacije promena na tržištu radi utvrđivanja uticaja takvih promena na sopstveni portfolio. Sadrži opširnu podršku za prilagođenu automatizaciju (scheduled tasks, ETL), kao i podsistem za detekciju anomalija i alarmiranje. Takođe, pruža mogućnost integracije sa spoljnim sistemima (Bloomberg, GDAX) za potrebe rada sa podacima u realnom vremenu.

APR

Broj Zaposlenih

51-100

Profit i Prihod

Kontakt